Konferansens hovedtema

I løpet av noen få uker opplevde vi en verden nærmest snudd på hodet. Mange av oss sitter fortsatt på hjemmekontor med nye arbeidsformer. Når nasjonen ble nedstengt i mars, ble mange permittert eller sagt opp, og et utall av bedrifter sliter enormt økonomisk og mange vil gå konkurs. Hva blir det med oss nå?

At vi bor i et av verdens beste land er ikke selvsagt, det er en kombinasjon av naturgitte fortrinn og gode valg. Vi har tatt valg som har stått seg godt over tid, men hva blir våre neste trekk? Dette var tema på NHOs årskonferanse nå i januar 2020, under tittelen: Neste trekk.

En god fremtid skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom de valgene vi tar. I Norge har vi mange naturgitte fortrinn, som olje, fisk, mineraler, vind- og vannressurser og jord- og skogbruk. Naturressursene er mange. I tillegg har vi mange menneskelige fortrinn. Vårt samfunn er preget av tillit, godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, små forskjeller og høy kompetanse.

Valgene vi tar skal løse klimautfordringene, bidra til å bygge landet, gjøre det lettere for bedriftene å skape jobber og gi folk den kompetansen de trenger.

Men det er nå det gjelder, og trolig er utfordringen større enn noensinne, men like fullt er det nå vi skal ta valgene som vil prege fremtiden!

Under årets konferanse tar vi utgangspunkt i disse spørsmålene og vil spesielt drøfte:

  • Hva slags arbeidshverdag og næringsliv ser vi konturene av?
  • Hvordan legger vi best til rette for at det skapes bærekraftige verdier i og gjennom norske virksomheter både i privat og offentlig sektor?
  • Hvordan kombinere Lean design thinking og Lean manufacturing slik at vi kan fremstille mer bærekraftige produkter og tjenester?
  • Forholdet mellom kundeforståelse, digitalisering, integrerte verdikjeder, virksomhetsstrategi og systematisk forbedringsarbeid når næringslivet og det offentlige må bli grønnere, smartere, mer nyskapende og ikke minst mer produktivt.
  • Hvilken type kompetanse og roller trenger en virksomhet i fremtiden og hva er veien for å komme dit?

Konferansen legger vekt på å presentere og drøfte bedriftscase, og hvilken rolle eksterne og interne rådgivere har for å bygge tilstrekkelig endringskompetanse.

Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ønsker vi å løfte fram virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomhetene kan lære av og blir inspirert av dem. Prisene blir delt ut under konferansen.

Ved å delta på konferansen vil du bli bedre rustet til å skape verdier i din virksomhet!

Vi ønsker deg velkommen til årets konferanse digitalt!

Hilsen Styret og programkomiteen

Abonner på vårt nyhetsbrev