Program

Dag 1: Tirsdag 17.11.

08.30-09.15 Ekstratilbud: Lean på norsk/Lean basic
08.30-09.30 Registrering/kaffe
09.30-09.40 Velkommen
09.40-11.00 Hvor er vi på vei? Lean i og etter krisetid (plenum)
11.00-11.30 Pause
11.30-13.00 Parallelle sesjoner
13.00-14.30 Lunsj
14.30-15.30 Det store bildet, de største utfordringene vi står ovenfor (plenum)
Innlegg ved bl.a. kolonial.no
15.30-15.45 Pause
15.45-16.45 Parallelle sesjoner
16.45-17.00 Pause
17.00-18.00 Årets norske Leanvirksomhet (plenum)
18.00-20.00 Mingling
20.00-23.00 Festmiddag med utdeling av Leanpriser og underholdning

Dag 2: Onsdag 18.11.

09.00-10.00 Hvor er vi på vei? (plenum)
Samhandling og læring i et digitalt landskap
Arne Krokan, NTNU
10.00-10.30 Pause/omrigg
10.30-13.15 Parallelle sesjoner
Du får deltatt på 2 sesjoner a 75 min
13.15-14.15 Lunsj
14.15-15.30 Plenum:
Om Jotuns pingvinkultur
Kjell Gundersen, Group Operations i Jotun
Løfte blikket!
Harald Eia
15.30 Avslutning