Sesjoner dag 1

Sesjoner dag 1 før lunsj. 

Selskapene i Energisektoren er inne i en tid med forandringer, der det kreves både kostnadsreduksjoner og innovasjon. Hvordan går det med forbedringsarbeidet? 

Økte krav til brukerorientering, effektiv drift og et digitalt skifte krever en helt annen tilnærming til utvikling og et tidspress som ikke tidligere har blitt sett i offentlig sektor. Hvordan skal offentlig sektor klare å omstille seg med reduserte bevilgninger, mer komplekse og individuelle krav fra borgerne uten å slite ut medarbeiderne sine? 

I en verden hvor nye konkurrenter dukker opp med helt nye kapabiliteter og strategi, man blir utfordret på å endre hele sin forretningsmodell for å overleve og verdens finansmarkeder går usikre tider i møte – hvordan kan finansnæringen tilpasse seg disse skiftene, og har Lean en rolle å spille? 

 Vi får høre hvordan Statsbygg, Forsvarsbygg og Hent har arbeidet med digitalisering av Lean. Hvordan de har tatt i bruk digitale verktøy med Lean Construction som grunnfilosofi.

Digitalisering startet i Norge for noen tiår siden. Lean og kontinuerlig forbedring gjorde sitt inntog i Norge for enda flere ti-år siden. Partsamarbeid har en enda lengre historie og strekker seg 80 år tilbake i tid. Og nå øker trykket på bærekraftige løsninger.

Dagligvarebransjen har aldri endret seg så raskt som nå. Teknologien omfavner oss, blant annet gjennom økt selvbetjening, e-handel og hjemlevering. 

Helsetjenesten har i det siste året stått overfor utfordringer som vi aldri har sett maken til. Samtidig har man tatt i bruk nye løsninger og iverksatt tiltak som normalt ville tatt flere uker, måneder og år å implementere.