Sesjoner dag 1 etter lunsj

Sesjoner dag 1 etter lunsj (kl 1545-1645)

Digitalisering startet i Norge for noen tiår siden. Lean og kontinuerlig forbedring gjorde sitt inntog i Norge for enda flere ti-år siden. Partsamarbeid har en enda lengre historie og strekker seg 80 år tilbake i tid. Og nå øker trykket på bærekraftige løsninger.

Hvordan gjennomføre forbedringsarbeid når man ikke en gang vet hva man bør sikte på å oppnå? Hvordan skal man respondere på disse usedvanlige dynamiske omgivelsene? I denne sesjonen vil vi få et dypdykk i to prosjekter som har lykkes med forbedringsarbeid midt i denne stormen.