Sesjoner dag 1 før lunsj

Sesjoner dag 1 før lunsj. 

Selskapene i Energisektoren er inne i en tid med forandringer, der det kreves både kostnadsreduksjoner og innovasjon. Hvordan går det med forbedringsarbeidet? 

Økte krav til brukerorientering, effektiv drift og et digitalt skifte krever en helt annen tilnærming til utvikling og et tidspress som ikke tidligere har blitt sett i offentlig sektor. Hvordan skal offentlig sektor klare å omstille seg med reduserte bevilgninger, mer komplekse og individuelle krav fra borgerne uten å slite ut medarbeiderne sine? 

I en verden hvor nye konkurrenter dukker opp med helt nye kapabiliteter og strategi, man blir utfordret på å endre hele sin forretningsmodell for å overleve og verdens finansmarkeder går usikre tider i møte – hvordan kan finansnæringen tilpasse seg disse skiftene, og har Lean en rolle å spille? 

 Vi får høre hvordan Statsbygg, Forsvarsbygg og Hent har arbeidet med digitalisering av Lean. Hvordan de har tatt i bruk digitale verktøy med Lean Construction som grunnfilosofi.

Da går vi i gang igjen. Det er mange bedrifter og organisasjoner som har jobbet lenge med forbedringsarbeid, og erfarer at arbeidet trenger en omstart. Det understrekes ofte at man må feire suksess for å holde motivasjonen oppe. Men hva gjør vi med læringen fra det vi ikke lykkes med? Spørsmålet vi vil berøre er «Hvordan komme videre ved å tørre å bruke det vi har lært så langt?»

Retailbransjen har aldri endret seg så raskt som nå. Teknologien omfavner oss, blant annet gjennom økt selvbetjening, e-handel og hjemlevering. 

Helsetjenesten har i det siste året stått overfor utfordringer som vi aldri har sett maken til. Samtidig har man tatt i bruk nye løsninger og iverksatt tiltak som normalt ville tatt flere uker, måneder og år å implementere.