Sesjoner dag 1 (kl 12.00-13.30)

Sesjoner dag 1 (kl 12.00-13.30)

Økte krav til brukerorientering, effektiv drift og et digitalt skifte krever en helt annen tilnærming til utvikling og et tidspress som ikke tidligere har blitt sett i offentlig sektor. Hvordan skal offentlig sektor klare å omstille seg med reduserte bevilgninger, mer komplekse og individuelle krav fra borgerne uten å slite ut medarbeiderne sine? 

I en verden hvor nye konkurrenter dukker opp med helt nye kapabiliteter og strategi, man blir utfordret på å endre hele sin forretningsmodell for å overleve og verdens finansmarkeder går usikre tider i møte – hvordan kan finansnæringen tilpasse seg disse skiftene, og har Lean en rolle å spille? 

Denne sesjonen finner du i plenum-Expo 1 under konferansen.

Da går vi i gang igjen. Det er mange bedrifter og organisasjoner som har jobbet lenge med forbedringsarbeid, og erfarer at arbeidet trenger en omstart. Det understrekes ofte at man må feire suksess for å holde motivasjonen oppe. Men hva gjør vi med læringen fra det vi ikke lykkes med? Spørsmålet vi vil berøre er «Hvordan komme videre ved å tørre å bruke det vi har lært så langt?»

Helsetjenesten har i det siste året stått overfor utfordringer som vi aldri har sett maken til. Samtidig har man tatt i bruk nye løsninger og iverksatt tiltak som normalt ville tatt flere uker, måneder og år å implementere.