HELSETJENESTEN MÅ LEVERE - OGSÅ I EN PANDEMI!

Helsetjenesten har i det siste året stått overfor utfordringer som vi aldri har sett maken til. Samtidig har man tatt i bruk nye løsninger og iverksatt tiltak som normalt ville tatt flere uker, måneder og år å implementere.

Hvordan tilnærmer man seg problemstillingene når slike kriser inntreffer? Vil disse endringene og forbedringene bli varige etter en slik «implementering»? Dette er noen av de spørsmålene som vil bli diskutert og reflektert over på årets konferanse. 

Om denne sesjonen og bidragsyterne:  
.
1. Daglig styring og systematisk prosessforbedring ved bruk av Masterplan. Hva skjedde da pandemien traff oss?
Hvordan sikrer vi at prosessforbedringene vi jobber med er i tråd med målene våre? Hvordan strukturerer vi dette arbeidet på en hektisk arbeidsplass? Og hva skjer med prosessforbedringsarbeidet når en pandemi inntreffer og alt strategisk arbeid tilsidesettes for å fokusere på kriseledelse fra dag til dag? 
I denne presentasjonen vil vi få innblikk i hvordan Personalformidling ved Oslo universitetssykehus jobber med daglig styring og systematisk prosessforbedring ved hjelp av en målrettet plan; Masterplan og hvilke verktøy som benyttes.
Vi vil også få høre deres betraktninger rundt prosessforbedringsarbeidet da pandemien inntraff, med fokus på den første A3-problemløsningen: Problemstillingen rundt unntak fra karantene for utenlandske helsearbeidere med kritisk kompetanse sykehuset var avhengige av.

Fra Personalformidling ved Oslo universitetssykehus bidrar enhetsleder Tiril Friid-Hauglund og HR-spesialkonsulent Kjersti Olsen.

 

2. Erfaringsdeling: Etablering av Covid-19 sengepost ved ortopedisk avdeling, Drammen Sykehus VVHF.
Kan forbedringskunnskap være nyttig også i en krise og når det haster? I denne presentasjonen vil overlege Åse Stavland Lexberg dele erfaringer om hvordan forbedringskunnskap og Forbedringsmodellen ble brukt ved etablering av Covid-19 sengepost.
.

3.  Legetime på samme dag – når legekontoret FemFaste tenker på samme måte som Toyota .
Innlegg ved Alf Reistad, daglig leder Romsdals Regionråd.
Leans fokus på å redusere ledetiden, samt å tilfredsstille kundebehov så raskt som mulig - uten unødvendig sløsing, er spesielt viktig i helsesektoren. Målet er at pasientene skal komme raskt til behandling da lang behandlingstid ofte genererer kostnadskrevende sekundærbehov. Alf Reistad vil i denne presentasjonen fortelle om hvordan legekontoret FemFaste i Molde har jobbet for å kunne garantere legetime på dagen.
.

4. Én metode eller en metodisk tilnærming? Hvordan forholder vi oss til et mylder av råd og anbefalinger om kvalitetsforbedring?
For å lykkes med endring og forbedring kreves en systematisk metode, og ofte anbefales virksomheter å velge en enhetlig tilnærming til kvalitetsforbedring. Men det er mange tilnærminger til endringsarbeid og ansatte introduseres for verktøy og metoder fra flere «retninger», alt fra System of Profound Knowledge og forbedringsmodellen utviklet av Langley et al , til Lean og Tjenestedesign. Er det store forskjeller mellom dem eller supplerer de hverandre, og må vi velge en? Fra Helsedirektoratet kommer Ida Waal Rømuld for å reflektere over erfaringer med grensesnittet mellom ulike tilnærminger, og betraktninger om hvordan helsetjenesten kan dra nytte av dette i sitt arbeid med å kontinuerlig forbedre helsetjenestene.

Abonner på vårt nyhetsbrev