LÆR AV ANDRES LEAN-FEIL OG SUKSESSER: HVORDAN SKAPE RESULTATER GJENNOM LÆRING?

Denne sesjonen finner du i plenum-Expo 1 under konferansen.

Da går vi i gang igjen. Det er mange bedrifter og organisasjoner som har jobbet lenge med forbedringsarbeid, og erfarer at arbeidet trenger en omstart. Det understrekes ofte at man må feire suksess for å holde motivasjonen oppe. Men hva gjør vi med læringen fra det vi ikke lykkes med? Spørsmålet vi vil berøre er «Hvordan komme videre ved å tørre å bruke det vi har lært så langt?»

Bidragsytere:

  • Frode Amundsen, Furnes Jernstøperi AS. 
  • Monica Engen, TINE Logistikk om «Forbedringsarbeidet i TINEs lagerdrift 2015-2020 – feilsteg og suksessfaktorer»

Abonner på vårt nyhetsbrev