LEAN, DESIGN THINKING OG AGILE I FINANSSEKTOREN

I en verden hvor nye konkurrenter dukker opp med helt nye kapabiliteter og strategi, man blir utfordret på å endre hele sin forretningsmodell for å overleve og verdens finansmarkeder går usikre tider i møte – hvordan kan finansnæringen tilpasse seg disse skiftene, og har Lean en rolle å spille? 

I denne sesjonen fokuserer vi på hvordan flere aktører har videreutviklet sin tilnærming til Lean, ved også å se på agilitet, design tenkning og ikke minst automatisering.

Kundecase: 

Storebrand
Foredragsholder: Gustav Gorecki

Tema til diskusjon: Skape topplinjevekst gjennom egne initiativer – En reise hvordan Storebrand har lykkes med innovasjon. Dette blir ikke et enkelt case, men mer helhetlig hvordan Storebrand har jobbet med Produkt og Tjenesteutvikling gjennom innovasjon og vil ta opp mål/strategier, organisasjon/kultur, metode etc.
.

Toyota Kreditbank GmbH 
Foredragsholder: Bent A. Fossum 

Toyota har et verdensomspennende rykte for måten det jobbes på, dette basert på Lean-tankegangen. Sesjonen vil ta opp diskusjonstemaer som:

  • Hvordan jobbes det med Toyota Way i Bank/Finans?
  • Captive banking – innovasjon, disrupsjon og nye tjenester
  • Toyota Way – Hva nå?

Abonner på vårt nyhetsbrev