OMSTILLING I OFFENTLIG SEKTOR

Økte krav til brukerorientering, effektiv drift og et digitalt skifte krever en helt annen tilnærming til utvikling og et tidspress som ikke tidligere har blitt sett i offentlig sektor. Hvordan skal offentlig sektor klare å omstille seg med reduserte bevilgninger, mer komplekse og individuelle krav fra borgerne uten å slite ut medarbeiderne sine? 

I denne sesjonen vil vi se på hvordan noen av aktørene i sektoren har omstilt måten de tenker og jobber for å etablere tverrfunksjonelle team som basert på Lean prinsipper jobber agilt med kontinuerlig tjenesteutvikling og - effektivisering.
.

Del 1. Paneldebatt 

Deltakere i debatten vil blant flere være:

Debatten vil bli ledet av Erik Solberg fra Deloitte
.

Del 2. Presentasjon av to kundecase inkl dialog med deltakerne

  •  Ruter ved Endre Angelvik, Direktør Mobilitetstjenester.
  • Bymiljøetaten Bergen kommune ved Tove Mæland Bech, Leder Strategi og Utvikling. Tema: "Forbedringskultur, digitalisering og brukeren i sentrum".
    Bymiljøetaten i Bergen kommune har gjennomført en bratt digital reise - hva skjer når forbedringskulturen møter den digitale veggen?

Abonner på vårt nyhetsbrev