Sesjoner dag 1 (kl 15.45-16.45)

Sesjoner dag 1 (kl 15.45-16.45)

Selskapene i Energisektoren er inne i en tid med forandringer, der det kreves både kostnadsreduksjoner og innovasjon. Hvordan går det med forbedringsarbeidet? 

Får vi kraften fra forbedringsarbeidet til å bidra både med nødvendige kostnadsreduksjoner og innovasjon?

Hvordan gjennomføre forbedringsarbeid når man ikke en gang vet hva man bør sikte på å oppnå? Hvordan skal man respondere på disse usedvanlige dynamiske omgivelsene? I denne sesjonen vil vi få et dypdykk i to prosjekter som har lykkes med forbedringsarbeid midt i denne stormen. 

Digitalisering startet i Norge for noen tiår siden. Lean og kontinuerlig forbedring gjorde sitt inntog i Norge for enda flere ti-år siden. Partsamarbeid har en enda lengre historie og strekker seg 80 år tilbake i tid. Og nå øker trykket på bærekraftige løsninger.

I løpet av et år mottar kundesenteret til DNB ca 6 millioner samtaler. Målt opp mot samme tid i fjor har DNB redusert antall henvendelser knyttet til dagligdagse banktjenester med 400 000, og vi teller fortsatt! I denne sesjonen skal vi gå dypere ned i et av de pågående initiativene som ligger bak denne suksessen. Vi skal snakke om hva som er gjort, hvordan det er gjort og vi skal identifisere det vi opplever som kritiske suksessfaktorer.