Sesjoner dag 1 (kl 15.45-16.45)

Sesjoner dag 1 (kl 15.45-16.45)

Selskapene i Energisektoren er inne i en tid med forandringer, der det kreves både kostnadsreduksjoner og innovasjon. Hvordan går det med forbedringsarbeidet? 

Får vi kraften fra forbedringsarbeidet til å bidra både med nødvendige kostnadsreduksjoner og innovasjon?

Hvordan gjennomføre forbedringsarbeid når man ikke en gang vet hva man bør sikte på å oppnå? Hvordan skal man respondere på disse usedvanlige dynamiske omgivelsene? I denne sesjonen vil vi få et dypdykk i to prosjekter som har lykkes med forbedringsarbeid midt i denne stormen. 

I løpet av et år mottar kundesenteret til DNB ca 6 millioner samtaler. Målt opp mot samme tid i fjor har DNB redusert antall henvendelser knyttet til dagligdagse banktjenester med 400 000, og vi teller fortsatt! I denne sesjonen skal vi gå dypere ned i et av de pågående initiativene som ligger bak denne suksessen. Vi skal snakke om hva som er gjort, hvordan det er gjort og vi skal identifisere det vi opplever som kritiske suksessfaktorer.

Denne sesjonen finner du i plenum-Expo 1 under konferansen.

Digitalisering startet i Norge for noen tiår siden. Lean og kontinuerlig forbedring gjorde sitt inntog i Norge for enda flere ti-år siden. Partsamarbeid har en enda lengre historie og strekker seg 80 år tilbake i tid. Og nå øker trykket på bærekraftige løsninger.