HELSETJENESTEN MÅ LEVERE - OGSÅ I EN PANDEMI!

Hvordan gjennomføre forbedringsarbeid når man ikke en gang vet hva man bør sikte på å oppnå? Hvordan skal man respondere på disse usedvanlige dynamiske omgivelsene? I denne sesjonen vil vi få et dypdykk i to prosjekter som har lykkes med forbedringsarbeid midt i denne stormen. 

Om denne sesjonen og bidragsyterne:

1.  Fastlegekrise og legevaktkrise: Kan bruk av video i legevakt hjelpe på å løse floken?

I denne presentasjonen vil Signe Friborg Hjorth, assisterende kommuneoverlege og prosjektleder for Pilot Legevakt i Romsdalen, fortelle om prosjektet med å etablere en ny legevaktsordning for fem kommuner i Romsdal og på Nordmøre med pilotering av bruk av videokonsultasjon assistert av sykepleier fra faste videolegevaktrom på sykehjem i de mindre kommunene.

.

2. Samhandling og pasientflyt i psykisk helse og rus – også under en pandemi

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) i Vestre Viken HF leverer spesialisthelsetjenester til ca. 10 % av Norges befolkning, og har ca. 2500 årsverk. Klinikken igangsatte i april 2020 et klinikkovergripende utviklingsprogram som skal sikre økt kvalitet på tjenestene, forbedret samhandling og økt effektivitet innen innflytting i nytt sykehus i Drammen i 2025. Alle forbedringsprosjekter i klinikken skal organiseres under dette utviklingsprogrammet, som har fått tittelen «Samhandling og pasientflyt i PHR mot 2025». Tjenestedesign brukes som metode for å se brukerrepresentasjon, forløpsflyt, organisasjonsstyring og virksomhetsutvikling i sammenheng, og kombineres med metodikk for både kontinuerlig forbedring og organisasjonsutvikling, for å sikre god omstillingsprosess med varige resultater.

Under dette foredraget får vi innblikk i hvordan klinikken har jobbet for å etablere dette komplekse utviklingsprogrammet og på samme tid skapt raske forbedringer for pasientene, samtidig som pandemien har utfordret organisasjonen både på hvordan de gir pasientbehandling og hvordan de driver forbedringsarbeid.

Foredragsholdere: 

Abonner på vårt nyhetsbrev