KONTINUERLIG FORBEDRING AV DIGITALE PRODUKTER OG TJENESTER

I løpet av et år mottar kundesenteret til DNB ca 6 millioner samtaler. Målt opp mot samme tid i fjor har DNB redusert antall henvendelser knyttet til dagligdagse banktjenester med 400 000, og vi teller fortsatt! I denne sesjonen skal vi gå dypere ned i et av de pågående initiativene som ligger bak denne suksessen. Vi skal snakke om hva som er gjort, hvordan det er gjort og vi skal identifisere det vi opplever som kritiske suksessfaktorer.

I denne sesjonen møter du:

  • Henrik Haukeland
    Henrik er Manager i «Lean teamet» i DNBs Corporate Center. Han har jobbet i DNB siden 2006 og har de siste årene vært ansvarlig prosjektleder for å innføre Lean og Kontinuerlig Forbedring i DNB kundesenter. Henrik utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
  •  Adrian Beichmann
    Adrian er Manager i samme område som Henrik kom til DNB tidlig i 2019. Fra tidligere har han flere års erfaring med operasjonelle og strategiske forbedrings- og effektiviseringsprosjekter i TINE. Adrian har en mastergrad i Supply Chain Management fra Copenhagen Business School.

Abonner på vårt nyhetsbrev