Sesjoner dag 2

Sesjon kl 1030-1145. Denne sesjonen finner du i plenum-Expo 1 under konferansen.

Hvordan kan en leder skape en god kultur for kontinuerlig forbedring og eksperimentering ved å drive agile utvikling i tverrfaglige team? For å bli bedre må man lære av sine feil, og for å lære av feil må man tørre å feile.

Sesjon kl 1030-1145.
Teknologiske endringer og disrupsjon er ikke noe nytt, men endringer i dag skjer på et helt annet nivå når det kommer til skala, kompleksitet og tempo. Flere jobber freelance, mange får roboter som kollegaer og det blir vanligere å jobbe remote. 

Sesjon kl 1030-1145.
For å være et komplett metodeverk må Lean i økende grad komplementeres med digitale løsninger og tilnærminger. Digital Lean i avansert saksbehandling er relevant for alle aktører med kunnskapsintensive prosesser.

Sesjon kl 1200-1315.
Norge har lang tradisjon for og et velutviklet partsamarbeid også på virksomhetsnivå, mellom ledelse og de ansatte. Et samarbeid preget av tillit, åpent og kort avstand mellom de ansatte og ledelsen.

Sesjon kl 1200-1315.
Hvordan overvåke og forbedre prosesser ved hjelp av process mining? Hvordan kan en leder forstå hvordan prosesser utføres i praksis, og hvor det er best å justere for å forbedre organisasjonens måloppnåelse?  

Sesjon kl 1200-1315.
Retailbransjen har aldri endret seg så raskt som nå. Teknologien omfavner oss, blant annet gjennom økt selvbetjening, e-handel og hjemlevering.