DIGITAL LEAN I AVANSERT SAKSBEHANDLING

Sesjon kl 1030-1145.
For å være et komplett metodeverk må Lean i økende grad komplementeres med digitale løsninger og tilnærminger. Digital Lean i avansert saksbehandling er relevant for alle aktører med kunnskapsintensive prosesser.

På årets Leankonferanse skal vi vise hvordan et slikt prosjekt kan se ut og hvordan Lean og digitale løsninger sammen skaper resultater. 

Bidragsytere fra EY:

Abonner på vårt nyhetsbrev