FUTURE OF WORK

Sesjon kl 1030-1145.
Teknologiske endringer og disrupsjon er ikke noe nytt, men endringer i dag skjer på et helt annet nivå når det kommer til skala, kompleksitet og tempo. Flere jobber freelance, mange får roboter som kollegaer og det blir vanligere å jobbe remote. 

Dette gjør at vi må endre måten vi ser på arbeid, arbeidskraft og arbeidsted. I denne sesjonen vil vi utforske hvordan fremtidens arbeidsstyrke ser ut, hva Lean og kontinuerlig forbedring kan bidra med, sett fra et Future of Work perspektiv.

Agenda:

  • Intro om FoW med Eva Gjøvikli og Mette Hole
  • FoW i en stor statlig amerikansk transportvirksomhet med Deloitte USA. To kundecaser
  • Statens Vegvesen og "hvordan ta en 156 år gammel etat inn i en verden i endring"
  • Finn.no og hvordan være en av Norges mest attraktive arbeidsplasser, også i fremtiden
  • Avslutning: Q&A med foredragsholderne

Bidragsytere

Abonner på vårt nyhetsbrev