LEAN LEDELSE: KULTUR FOR Å FEILE

Hvordan kan en leder skape en god kultur for kontinuerlig forbedring og eksperimentering ved å drive agile utvikling i tverrfaglige team? For å bli bedre må man lære av sine feil, og for å lære av feil må man tørre å feile.

Abonner på vårt nyhetsbrev