LEAN OG TJENESTEDESIGN I OFFENTLIG SEKTOR

Sesjon kl 1200-1315.
Når vi skal effektivisere arbeidsprosesser, kartlegger vi hvem som gjør hva, hva som gjøres når og utfordringene i prosessen. Men hva med andre oppgaver eller tjenester som foreløpig ikke eksisterer eller er tenkt på?

Vi har, sammen med en stor offentlig institusjon, sett på hvordan Lean og tjenestedesign i tospann kan sikre suksess i endringsreisen mot en mer moderne og effektivt driftet offentlig sektor.

Abonner på vårt nyhetsbrev