LØFT BLIKKET! Verdens største snuoperasjon er i gang

Grønn konkurransekraft og grønn omstilling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon.

En bærekraftig utvikling  innebærer en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk,
økt verdiskaping og høyere sysselsetting. 
.
En bærekraftig utvikling krever grønn omstilling, og hastigheten og omfanget av denne vil kunne forsterkes gjennom digitalisering. 
.
De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre.
De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Bli med oss og løft blikket!

Delta på årskonferansen 9.-10.november, fysisk på hotel Quality Expo Fornebu eller digitalt.

Velkommen! 
Mer informasjon om programmet og påmelding vil bli lagt ut her.  Hold av datoene!

Program

Dag 1: Tirsdag 9.november

09.30 - 12.30 Digitale workshops/kurs
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 18.00
NHO
Ole Erik Almlid, adm.dir.
LO
Peggy Hessen Følsvik, LO-leder LO
Morrow Batteries
Terje Andersen, CEO Morrow
NEL
Jon André Løkke, CEO NEL
DNB NewTechLab
Yngvar Ugland
Presentasjon av årets Leanprosjekt
20.00 - 23.00 Festmiddag med utdeling av Leanpriser

Dag 2: Onsdag 10.november

09.00 - 13.00

Jan Christian Vestre, adm.dir. Vestre AS

Bedriftscase
Samarbeid for å lykkes! Den norske modellen
Marte Daae-Qvale Holmemo, førsteamanuensis NTNU og flere
1. Tenk Lean - utnytt digitalisering - nå bærekraftsmål
2. Rigg bedriften for fremtiden
3. Grønn ledelse
13.00 - 14.00 Lunsj