LØFT BLIKKET! Verdens største snuoperasjon er i gang

Grønn konkurransekraft og grønn omstilling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon.

En bærekraftig utvikling  innebærer en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk,
økt verdiskaping og høyere sysselsetting. 
.
En bærekraftig utvikling krever grønn omstilling, og hastigheten og omfanget av denne vil kunne forsterkes gjennom digitalisering. 
.
De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre.
De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Bli med oss og løft blikket!

Delta på årskonferansen 9.-10.november, fysisk på hotel Quality Expo Fornebu eller digitalt.

Velkommen! 

LINK TIL PÅMELDING HER

Program

Dag 1: Tirsdag 9.november

09.30 - 12.30 DIGITALE WORKSHOPS/KURS
13.00 - 14.00
14.00 - 18.00 LØFT BLIKKET! Verdens største snuoperasjon er i gang
Velkommen
Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge
Næringsministeren åpner konferansen

Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO

Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
FREMTIDEN PRODUSERT I NORGE
Morrow Batteries
Terje Andersen, CEO Morrow
NEL
Jon André Løkke, CEO NEL
Norsk Industri
Knut Sunde, direktør bransje- og industripolitisk avdeling
KORONAVAKSINERING - Hvordan løfte blikket og holde oversikt over programmet hele Norge ventet på?
FHI
Christine Bergland, områdedirektør FHI
INNOVASJON OG DIGITALISERING
DNB NewTechLab
Yngvar Ugland, divisjonsdirektør for DNB NewTechLab
PRESENTASJON AV ÅRETS LEANPROSJEKT
20.00 - 23.00 FESTMIDDAG MED UTDELING AV LEANPRISER

Foredragsholdere parallelle sesjoner dag 1

Nye Stavanger universitetssjukehus

Nye Stavanger universitetssjukehus

Styret Lean Forum Norge

SINTEF Manufacturing

Kjetil Staalesen

LO

Jarle Gjøsæther

Kongsberg Innovation

Katrine Vinnes

Norsk Industri

Vidar Lødrup

Oslo kommune

Tyri Stugu

NHO

Erik Løkke-Øwre

NEL Hydrogen

Tor Giæver

HAPRO

Ottar Henriksen

NTNU

Norun Jetlund

Forskningsrådet

Helen Gjester

Innovasjon Norge

Bjørn Arne Skogstad

SIVA

Kenneth Sandmo

LO