Digitale workshops og kurs dag 1

Her finner du sesjoner du kan delta på dag 1 mellom kl 0930-1230. 

Påmelding:
Du melder deg på via påmeldingskjemaet for Leankonferansen.

Tidsrammen for den enkelte sesjon varierer, men det er lagt opp til at det skal være mulig å delta på inntil 2 sesjoner, med unntak av "Lean Ledelse med Agile game" som er over 3 timer (kl 0930-1230). 

Alle påmeldte vil få mail når alle sesjonene er klare, slik at dere kan gjøre endelige valg.

En introduksjon til Lean, med gjennomgang av tankesett, filosofi og verktøy som ofte benyttes. Passer for deg som er "ny" i Lean-verden, eller trenger en oppfrisking.

Digitaliseringen innen vare og tjenesteproduserende industri er i sterk utvikling. Koblingen mellom OT og IT forbedres stadig, og kontinuerlig oppdaterte datasett fra fysisk utstyr eller prosesser kan nå kobles opp mot Digitale tvillinger.

Her vil vi diskutere tema som er relevante inn mot årets konferanse og hovedtema.  

I tillegg til å møte andre deltakere digitalt for å diskutere, er dette en unik mulighet for å lære en ny metode.

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon. Hvordan jobber sykehusene med bærekraft og innovasjon? Og hvordan få dette til å bli en del av forbedringsprogrammet? I denne sesjonen vil vi høre fra to store sykehus hvor det å skape bærekraftige løsninger står høyt på agendaen.

Lær av Norges beste på Lean skole, Lean kommune og Lean barnevern. Reformer, covid og digitalisering krever nytenking i ledelse av offentlige tjenester.

Du vil høre om Lean-suksessfaktorer og -feil i et lederperspektiv – fra Bærland skole, Gjesdal kommune, Asker kommune og Grorud bydel. 

Hva er Agile og hva innebærer det for organisering, kultur og ledelse å utvikle en agil og smidig organisasjon? Få praktisk erfaring i agil utvikling gjennom et engasjerende, gruppebasert spill.

Sesjonen tar for seg hvordan skape kultur for kontinuerlig forbedring i Coop Obs Bygg gjennom bruk av de veletablerte LEAN-prinsippene og større fokus på prosessforbedring gjennom bruk av digitale verktøy og løsninger.

Diskusjonspanel: Hvordan skape en lærende organisasjon? Hvordan lede en virksomhet i en hverdag med stadig endring og nye utfordringer? Hva er egentlig Lean?

Har digitalisering erstattet Lean innsats og tilnærming for forbedring og utvikling av virksomheter? Fører Lean til bedre digitalisering eller digitalisering til bedre Lean? Hvordan henger dette egentlig sammen? I forskningsprosjektet «The Lean Digitalization Paradox» undersøkes disse og flere spørsmål nærmere. 

Hoshin Kanri er et Lean-verktøy som brukes for målnedbryting. I dette kurset viser vi hvordan FNs bærekraftsmål og strategier knyttet til dette, kan brytes ned i konkrete tiltak, samt sørge for forpliktelse til gjennomføring.

Kata betyr mønster på japansk, og viser til et coaching-mønster som brukes for å imøtekomme hindringer på en vitenskapelig måte, ved å kontinuerlig jobbe strukturert mot et neste målbilde.  

Lær mer om kommunikasjonsverktøy A3 som brukes for raskt å kunne sette seg inn i problemstillinger, og ta gode, gjennomtenkte beslutning. Verktøyet består av 7 elementer og bygger på PDCA-tankegangen.

Statens Vegvesen har i en årrekke jobbet hardt for å omstille seg til skiftende krav fra samfunnet, men endringene har sjelden vært større og flere enn nå, blant annet grunnet følgende drivere: