Digitale workshops og kurs dag 1

Her finner du sesjoner du kan delta på dag 1 mellom kl 0930-1230. 

Påmelding:
Du melder deg på via påmeldingskjemaet for Leankonferansen.  Obs om du ikke har anledning til å delta på hele konferansen, tilbyr vi deltakelse kun på denne digitale delen av konferansen til pris kr 2.000,- + mva.  

Kl 0930-1100

Her får du en introduksjon til Lean og lærer mer om kommunikasjonsverktøy A3 som brukes for raskt å kunne sette seg inn i problemstillinger, og ta gode, gjennomtenkte beslutning. 

Kl 1100-1230
Digitaliseringen innen vare og tjenesteproduserende industri er i sterk utvikling. Koblingen mellom OT og IT forbedres stadig, og kontinuerlig oppdaterte datasett fra fysisk utstyr eller prosesser kan nå kobles opp mot Digitale tvillinger.

Kl 1100-1230
Her vil vi diskutere tema som er relevante inn mot årets konferanse og hovedtema.  

I tillegg til å møte andre deltakere digitalt for å diskutere, er dette en unik mulighet for å lære en ny metode.

Kl 0930-1100
Grønn omstilling og bærekraftig utvikling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon. Hvordan jobber sykehusene med bærekraft og innovasjon? Og hvordan få dette til å bli en del av forbedringsprogrammet? I denne sesjonen vil vi høre fra to store sykehus hvor det å skape bærekraftige løsninger står høyt på agendaen.

Kl 0930-1100
Lær av noen av Norges beste på Lean skole, Lean kommune og Lean barnevern. Reformer, digitalisering og post-covid-hverdag krever nytenking i ledelse av offentlige tjenester. Du vil høre om Lean-suksessfaktorer og -feil i et lederperspektiv, fra Bærland skole, Gjesdal kommune, Asker kommune og to erfarne Lean-konsulenter.

Kl 1100-1230

I denne sesjonen på konferansedag 1 skal Obs Bygg fortelle om sitt kjedeovergripende Leanprogram, og hvordan det er å jobbe med tradisjonell Lean gjennom digitale kanaler. Sesjonen vil også utforske hvordan digitalisering og ny teknologi fornyer måten vi tenker Lean.

Kl 0930-1100
Diskusjonspanel: Hvordan skape en lærende organisasjon? Hvordan lede en virksomhet i en hverdag med stadig endring og nye utfordringer? Hva er egentlig Lean?

Kl 0930-1100
Har digitalisering erstattet Lean innsats og tilnærming for forbedring og utvikling av virksomheter? Fører Lean til bedre digitalisering eller digitalisering til bedre Lean? Hvordan henger dette egentlig sammen? I forskningsprosjektet «The Lean Digitalization Paradox» undersøkes disse og flere spørsmål nærmere. 

KL 1100-1230
Hoshin Kanri er et Lean-verktøy som brukes for målnedbryting. I dette kurset viser vi hvordan FNs bærekraftsmål og strategier knyttet til dette, kan brytes ned i konkrete tiltak, samt sørge for forpliktelse til gjennomføring.

Kata betyr mønster på japansk, og viser til et coaching-mønster som brukes for å imøtekomme hindringer på en vitenskapelig måte, ved å kontinuerlig jobbe strukturert mot et neste målbilde.