«FRAM» – Et bærekraftig utviklingsprogram for ett Statens vegvesen

Kl 0930-1100
Statens Vegvesen har i en årrekke jobbet hardt for å omstille seg til skiftende krav fra samfunnet, men endringene har sjelden vært større og flere enn nå, blant annet grunnet følgende drivere:

  • Beslutningen om å overføre fylkesvegadministrasjonen fra SVV til fylkeskommunene fra 1.1.2020
  • Økt tempo i teknologi, mobilitetsformer, krav til bærekraft og digital utvikling
  • Krav til effektivisering av virksomheten
  • Omorganisering av etaten inkludert flytting av flere enheter ut av Oslo

FRAM har blitt etablert for å støtte ledelsen med å utvikle virksomheten gjennom økt effektivitet, innovasjon og utviklingstakt. Dette gjør vi gjennom etablering og utvikling av tjeneste- og driftsmodeller gjennom verdistrømsoptimalisering og Lean. FRAM har som mål å utvikle ledelse og kultur slik at alle i SVV jobber mot en felles ambisjon om å bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem, som kjennetegnes ved:

  • En enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
  • Mer for pengene
  • Effektiv bruk av ny teknologi
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken

Oppfylling av Norges klima- og miljømål

Varighet: 90 minutter (kl 0930:1100)

Sesjonsansvarlig: Deloitte

Abonner på vårt nyhetsbrev