Kontinuerlig forbedring og bærekraft i helsesektoren

Kl 0930-1100
Grønn omstilling og bærekraftig utvikling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon. Hvordan jobber sykehusene med bærekraft og innovasjon? Og hvordan få dette til å bli en del av forbedringsprogrammet? I denne sesjonen vil vi høre fra to store sykehus hvor det å skape bærekraftige løsninger står høyt på agendaen.

Innlegg 1: En runde rundt innovasjonssirkelen: Hvordan bruke tjenestedesign og lean tankegang for å utvikle fremtidens løsninger?

Innhold: Nye Stavanger Universitetssjukehus (Nye SUS) er landets største offentlige byggeprosjekt. Når byggetrinn 1 står ferdig i 2024 skal flere tusen ansatte ta i bruk 125.000 kvm, ny teknologi og nye logistikkløsninger. Hvordan sørger man for at medarbeiderne har kompetanse og føler seg trygge på at de kan skape pasientens helsetjeneste når så mye blir nytt? Nye SUS Organisasjonsutvikling (OU) skal sette sykehusets medarbeidere i stand til å utvikle og ta i bruk nye løsninger å jobbe i, som sikrer god pasient- og arbeidsflyt på det nye sykehuset.

I denne presentasjonen vil vi ta dere gjennom en runde i innovasjonssirkelen med fokus på hvordan vi jobber metodisk med tjenestedesign og lean. Gjennom konkrete eksempler fra prosjekter innenfor akuttmottaket og sengeområdene, ønsker vi å vise hvordan vi involverer medarbeiderne for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Hvem:

  • Ingrid Ringen, Prosjektleder, organisasjonsutvikling, Nye Stavanger universitetssjukehus
  • Maria Endresen, Prosjektleder, organisasjonsutvikling, Nye Stavanger universitetssjukehus

 

Innlegg 2: Bærekraftig matproduksjon uten tap av kvalitet

Innhold: Oslo universitetssykehus tar i mot 50 tonn råvarer hver eneste uke, lager 2200 middager daglig som blir fordelt på over 300 leveringsadresser. Hvordan skape bærekraftig matproduksjon uten at det forringer matopplevelse og ernæring i pasientbehandlingen?

I denne presentasjonen vil vi få innblikk i hvordan Hovedkjøkkenet ved Oslo universitetssykehus bruker småskalatesting og standardisering i kontinuerlig utvikling av et bærekraftig mattilbud. Med eksempler fra sykehushverdagen får vi kjennskap til gode grep for å redusere matsvinn og legge til rette for gode og bærekraftige valg.

Fra Hovedkjøkkenet ved Oslo universitetssykehus bidrar leder av kjøkkenet ved Ullevål sykehus, Egil Brevik.

Hvem:

  • Egil Brevik, leder av kjøkkenet ved Ullevål sykehus

Varighet: 1,5 time

Sesjonsansvarlig: EY

Abonner på vårt nyhetsbrev