Lean ledelse i offentlig sektor

Lær av Norges beste på Lean skole, Lean kommune og Lean barnevern. Reformer, covid og digitalisering krever nytenking i ledelse av offentlige tjenester.

Du vil høre om Lean-suksessfaktorer og -feil i et lederperspektiv – fra Bærland skole, Gjesdal kommune, Asker kommune og Grorud bydel. 

Bærland skole har utmerket seg og blitt kjent for sitt Lean-program igangsatt i 2012, Gjesdal kommune innfører Lean hos alle de tusen ansatte, Grorud bydel er et fyrtårn innen Lean-tenking i barnevernet, og Asker kommune har ambisiøse Lean-planer for sitt barnevern.

 To tidligere medlemmer av Leanpris-juryen vil dra frem de viktigste prinsippene for Lean ledelse i offentlig sektor, og belyse relevansen for andre virksomheter!

I denne delen vil du møte: 

  • Tom Gilje - Perm. rektor på Bærland skole og Lean-ansvarlig i Gjesdal kommune
  • Carl Hammarström - Virksomhetsleder for barnevern, Asker kommune (Tidl. barnevernsansvarlig i Grorud bydel)
  • Bård Karlsen - Tidl. jurymedlem og ekspert på Lean i offentlig sektor
  • Paal Anker-Nilssen, Tidl. jurymedlem og ekspert på Lean i offentlig sektor/medlemsorg.

  

Deltakerutbytte:

- Lean offentlig-spørreundersøkelse utsendt i forkant og resultater i sesjonen

-  Lavterskel-Q&A (få svar på det du lurer på innen Lean!)

- Dialog underveis gjennom Menti.com

Varighet: 1 time + inntil 30 min Q&A (kl 0930-1100)

Sesjonsansvarlig: Paal Anker-Nilssen

Abonner på vårt nyhetsbrev