Lean ledelse med Agile game

Kl 0930-1230
I et marked som endrer seg i stadig økende takt, er det behov for nye, mer smidige måter å jobbe på som stiller helt nye krav til organisasjonen og deres ledere. Etterspørselen på agil tilnærming til oppgaveløsing er udiskutabel. Spørsmålet er heller, vet du egentlig hva det å jobbe agilt handler om og hvordan du kan dra nytte av det?

Under denne sesjonen vil du få en innføring i smidig utvikling i praksis gjennom å konkurrere om å bygge den beste nettsiden til en stor norsk kommune, i autonome team. Dere vil være nødt til å jobbe sammen og diskutere dere frem til felles løsninger som vil ha konsekvenser for tilgjengelig budsjett, tidsramme og hvilken tilførende verdiskapning det avsluttende produktet vil ha for kommunens innbyggere.

Varighet: 3 timer (kl 0930-1230)

Sesjonsansvarlig: EY 

Abonner på vårt nyhetsbrev