Egil Brevik

OUS

Egil Brevik, Seksjonsleder/Kjøkkensjef ved Hovedkjøkkenet Ullevål sykehus, møter vi i helsesesjonen morgen dag 1, innlegg 2.