Erik Dragset

Simpro

Dragset bidrar i sesjonen "Hvordan skape en lærende organisasjon med Lean" kl 09.30 -11.00.