Frode Johansen

Simpro

Johansen bidrar i sesjonen "Hvordan skape en lærende organisasjon med Lean" kl 09.30 -11.00.