Ingrid Ringen

Nye Stavanger universitetssjukehus

Ingrid Ringen, prosjektleder, organisasjonsutvikling, Nye Stavanger universitetssjukehus.