Paal Anker-Nilssen

A-N Management Consulting

Anker-Nilssen bidrar i sesjonen "Lean ledelse i offentlig sektor" kl 09.30 -11.00 konferansedag 1.