Christine Bergland

FHI

Christine Bergland, områdedirektør FHI.

Hun bidrar dag 1 i sesjonen: Koronavaksinering – Hvordan løfte blikket og holde oversikt over programmet hele Norge venter på?

Om sesjonen:
I det omfattende arbeidet med koronavaksinasjon i Norge har det vært viktig for FHI å ha strukturer som gjør det mulig å løfte blikket og holde oversikt. FHI er overordnet ansvarlig for koronavaksinasjonsprogrammet, samtidig som hver enkelt kommune har ansvar for operasjonaliseringen lokalt. I denne sesjonen vil Christine Bergland fortelle mer om hvordan FHI har jobbet systematisk med blant annet risikostyring i programmet, både på nasjonalt nivå og for å støtte kommunene i deres arbeid.