Peggy Hessen Følsvik

LO

Peggy Hessen Følsvik, LO-leder.