Fremtiden produsert i Norge

  • Norge har tapt markedsandeler de siste 25 årene, og dermed er eksportgapet økende. Samtidig må vi løse overgangen fra en petroleumsbasert økonomi til en mer diversifisert og robust økonomi. Det trenges både nye virkemidler og ny industri
  • Men hva skal vi leve av?
  • Det er pekt på mulighetene som ligger i nye verdikjeder – deriblant havvind, marine ressurser, hydrogen, elektrifisering/batteri.
  • Hva skal til for å lykkes med utvikling av ny industri ?

I denne delen av programmet, dag 1, møter vi:

Abonner på vårt nyhetsbrev