Løft blikket!

Løft blikket! - Verdens største snuoperasjon er i gang

  • Vår tids største utfordringer er det grønne skiftet. I dagens samfunn overforbruker vi jordens ressurser med 3 gangen dersom alle hadde levd som vi gjør i Norge.
  • Næringslivet må gjennom en kraftig omstilling, store næringer som olje og gass må fases ut og vi må utvikle og etablere bærekraftige erstatninger som både sikrer sysselsetting, verdiskaping og redusert fotavtrykk. I tillegg må privat og offentlig næringsliv bevege seg fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi
  • Tar vi stor nok, god nok grep - overleverer vi en levedyktig planet til neste generasjon?

Abonner på vårt nyhetsbrev