Parallelle sesjoner dag 2

Vi har 3 parallelle sesjoner, og du kan velge en av de.  

Påmelding:
Du velger sesjon via påmeldingskjemaet for konferansen.

Forskere, bedriftsrepresentanter, fagforeninger og arbeidsgiverforeninger har ofte forfektet en norsk eller nordisk form for Lean som har tatt høyde for den norske arbeidslivsmodellen med velfungerende partsamarbeid og høy grad av fokus på medarbeidernes arbeidsforhold. Men er dette like godt forankret i praksis i hele bredden av norske produksjonsvirksomheter?

Det grønne skiftet vil kreve store omstillinger i mange bransjer de neste årene. I denne sesjonen diskuterer vi om vi det grønne skiftet vil påvirke Lean-arbeidet og hvordan eventuelt Lean kan understøtte det grønne skiftet.

Bærekraft og kontinuerlig forbedring legger grunnlaget for endring, utvikling og verdiskaping. NAV moderniserer sine tjenester for å sikre bærekraftig drift og brukeropplevelser. 

Abonner på vårt nyhetsbrev