Parallelle sesjoner dag 2

Vi har 3 parallelle sesjoner, og du kan velge en av de.  

Påmelding:
Du velger sesjon via påmeldingskjemaet for konferansen.

Bærekraft og kontinuerlig forbedring legger grunnlaget for endring, utvikling og verdiskaping. NAV moderniserer sine tjenester for å sikre bærekraftig drift og brukeropplevelser. 

I forbindelse med det grønne skifte er det viktig å ha en grønn plan fra starten. Sesjonen utfordrer tradisjonell LEAN-metodikk og ser nærmere på hvilke bedrifter som lykkes med dette.

Ideen om den lærende og involverende måten å drive produktivitetsforbedring på som ligger i Leanfilosofien har gått godt sammen med den norske modellen for arbeidslivet. Men er dette like godt forankret i praksis i hele bredden av norske produksjonsvirksomheter? Og hvordan står den norske modellen og «norsk Lean» i møte med internasjonal konkurranse og store bærekraftsutfordringer i framtiden?

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal