NAV SIN OMSTILLINGREISE TIL EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Bærekraft og kontinuerlig forbedring legger grunnlaget for endring, utvikling og verdiskaping. NAV moderniserer sine tjenester for å sikre bærekraftig drift og brukeropplevelser. 

NAV har lagt om fra plan-build-run til forretningsdrevet utvikling. Med egen kompetanse og eget eierskap styres all tjenesteutvikling gjennom tverrfaglige team med kontinuerlig utvikling på ny plattform. Med dette er NAV forberedt på å legge om til produktområder der brukerverdi har høyeste prioritet.

 I denne sesjonen vil Ola Furu dele erfaringer fra sine prosjekter og hva kontinuerlig forbedring betyr i en offentlig virksomhet.

Abonner på vårt nyhetsbrev