RIGG BEDRIFTEN FOR FREMTIDEN

Forskere, bedriftsrepresentanter, fagforeninger og arbeidsgiverforeninger har ofte forfektet en norsk eller nordisk form for Lean som har tatt høyde for den norske arbeidslivsmodellen med velfungerende partsamarbeid og høy grad av fokus på medarbeidernes arbeidsforhold. Men er dette like godt forankret i praksis i hele bredden av norske produksjonsvirksomheter?

Programmet Produktivitetsspranget skal styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og Lean, langsiktighet samt sørge for en bærekraftig utvikling ved utnyttelse av muliggjørende teknologier.

I denne parallellsesjonen møter vi representanter for partene og norske små og mellomstore bedrifter som deltar i Produktivitetsspranget til dialog om hvordan vi møter fremtidsutfordringene: 

  • Martin Fauchald fra Moelven Limtre
  • Kent Roger Buajordet fra Hapro Electronics
  • Yngve Martinsen fra Klinger Westad
  • Hanne Finnestrand fra NTNU
  • Mette Holmriis Brøgger fra SINTEF Manufacturing

Abonner på vårt nyhetsbrev