RIGG BEDRIFTEN FOR FREMTIDEN

Ideen om den lærende og involverende måten å drive produktivitetsforbedring på som ligger i Leanfilosofien har gått godt sammen med den norske modellen for arbeidslivet. Men er dette like godt forankret i praksis i hele bredden av norske produksjonsvirksomheter? Og hvordan står den norske modellen og «norsk Lean» i møte med internasjonal konkurranse og store bærekraftsutfordringer i framtiden?

 

Programmet Produktivitetsspranget skal styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og Lean, langsiktighet samt sørge for en bærekraftig utvikling ved utnyttelse av muliggjørende teknologier.

I denne parallellsesjonen møter vi representanter for partene og norske små og mellomstore bedrifter som deltar i Produktivitetsspranget til dialog om hvordan vi møter fremtidsutfordringene.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal