Program

Dag 1: Tirsdag 9.november

09.30 - 12.30 Digitale workshops/kurs
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 18.00
Velkommen
Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO

Peggy Hessen Følsvik, LO-leder LO
Morrow Batteries
Terje Andersen, CEO Morrow
NEL
Jon André Løkke, CEO NEL
DNB NewTechLab
Yngvar Ugland
Presentasjon av årets Leanprosjekt
20.00 - 23.00 Festmiddag med utdeling av Leanpriser

Dag 2: Onsdag 10.november

08.30 - 13.00

Akinori Hyodo

Jan Christian Vestre, adm.dir. Vestre AS

Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Scania
Samarbeid for å lykkes! Den norske modellen
Marte Daae-Qvale Holmemo, førsteamanuensis NTNU i dialog med LO
1. Tenk Lean - utnytt digitalisering - nå bærekraftsmål
2. Rigg bedriften for fremtiden
3. Grønn ledelse

Hanne Thornam, leder av Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Britt Nilsen, Head of Sustainability, Schibsted

Alexander Haneng, direktør for Digital innovasjon i Posten og Bring
13.00 - 14.00 Lunsj