Lise Våland Sund

NHO

Lise Våland Sund, seniorrådgiver Kompetanse og innovasjon i NHO.