LØFTE SAMMEN !

Vi kan ikke sløse mer, vi må sikre ressursene og ta ansvar for menneskene og planeten vår !

Vi står trolig ovenfor vår tids største utfordringer. Klima og miljø krever store og avgjørende grep. Vi må omstille oss fra en lineær til en sirkulær økonomi. Den grønne og digitale transformasjonen går hånd i hånd, og nye og digitale teknologier må tas i bruk. Kraften for å lykkes med omstillingen i privat og i offentlig sektor ligger i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi. 2030 er satt opp som en milepæl, men dette er egentlig i morgen – så det haster.

Vår tids største snuoperasjon er i gang, og krever fortsatt omstilling, endring og krafttak! 
Men vi må løfte sammen og utvikle vårt strategiske samsyn internt i virksomhetene, i verdikjedene og i våre økosystemer. Vi må jobbe operativt smartere og grønnere, for å løfte konkurranseevnen gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedring. Dette utfordrer våre holdninger, vår kompetanse, evne og vilje til å løfte sammen. Samtidig må vi også ta et større ansvar for inkludering og tilrettelegging i arbeidslivet.
Alt dette i en verden som er ustabil og uforutsigbar.

Vi inviterer til spennende og berikende Årskonferanse 8-9. november hvor vi møtes fysisk på hotel Quality Expo Fornebu for å mingle, samhandle, diskutere og reflektere. Her vil du bli inspirert, bli mer kunnskapsrik og få muligheten til å lære av og om hvordan privat og offentlig næringslivet jobber for å bli grønnere-smartere og mer produktiv.
.
Påmeldingslink 

Foredragsholdere

Næringsminister

Norsk Industri

TechnipFMC

Finnfjord

SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing

Hexagon Ragasco

Hapro Jobb og Karriere og Hapro Inkludering AS

Follo Futura

Follo Futura

Asker kommune

Sporveien AS

Helgeland Kraft AS

Norsk Industri

Tverga: Ressursenteret for egenorganisert idrett

Lean Forum Norge / SIVA

Lerøy Seafood Group

Hapro Electronics AS

Statens vegvesen

Fellesforbundet

A-N Management Consulting AS

Helse Nord-Trøndelag HF

Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk