Are Knutsen

XXL

Are Knutsen ,SVP Commercial Services i XXL, bidrar konferansedag 2 i sesjonen:

HVORDAN OPPNÅ BÅDE HØY KVALITET OG EFFEKTIVITET VED BRUKT AV LEAN METODIKK?