Arnt Håvard Moe

Helse Nord-Trøndelag HF

Arnt Håvard Moe er klinikkleder for Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag HF.

 På Leandagen vil han, sammen med Ivar Kvalø ,snakke om prosjektet Fremragende akuttmottak, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i opptaksområdet. Arnt har vært prosjektleder for fase II av prosjektet, som har omhandlet hele ø-hjelpsforløpet fra hjem til hjem, for både pasienter innen somatikk og psykisk helse og rus. Prosjektet jobber for å forbedre pasientforløp, med mål om å oppnå sømløse pasientforløp, innen øyeblikkelig hjelp i Nordre Trøndelag. Alle aktører i den akuttmedisinske kjede er vært involvert i arbeidet.