Carlo Marques

XXL

Carlo Marques, Head of Workshop Services i XXL, møter vi konferansedag 2 i sesjonen: 

HVORDAN OPPNÅ BÅDE HØY KVALITET OG EFFEKTIVITET VED BRUKT AV LEAN METODIKK?