Erlend Havnås

Glencore Nikkelverk

Erlend Havnås jobber for tiden i et engasjement  som NBS trener ( NBS = nikkelverkets LEAN gruppe ) men til vanlig er han driftsassistent for to avdelinger ved Glencore Nikkelverk.  

Erlend bidrar i plenumssesjon dag 1: "Et produktivt, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv".