Gaute Knutstad

Lean Forum Norge / SIVA

Gaute Knutstad er styreleder i Lean Forum Norge. Til daglig spesialrådgiver i SIVA. 

Gaute vil lede oss gjennom Leankonferansen.