Harald Eik

Glencore Nikkelverk

Harald Eik, direktør for HMS og Kvalitet på Glencore Nikkelverk.  

Harald er utdannet innen økonomi og ledelse fra Pacific Lutheran University i USA, og har senere bygget på sin kompetanse blant annet med Analytisk kjemi fra Universitet i Agder og Master of Human Resources Management ved BI. 

Harald har jobbet på Nikkelverket i Kristiansand siden 2000.  Han innehar også vervet som leder av HMS-faglig utvalg i Norsk Industri.  Gjennom «Hanne»-prosjektet har lese- og skrivevansker blitt satt på agendaen nasjonalt.  For Nikkelverket har dette vært viktig for å skape en attraktiv arbeidsplass, en sikker arbeidsplass og for å sørge for stabil produksjon.  

Harald bidrar i plenumssesjon dag 1 - "Et produktivt, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv" - sammen med sin kollega Erlend Havnås. De vil fortelle om reisen de har hatt med å skape en mer inkluderende arbeidsplass for dem med lese- og skrivevansker.