Helge Totland

SINTEF Manufacturing

Helge Totland er seniorforsker ved SINTEF Manufacturing.

Vi møter han konferansedag 2 i sesjonen om 

EFFEKTIVISERING AV PROSESSEN RUNDT STØPING PÅ BYGGEPLASS