Inge Kampenes

Advansia

Inge Kampenes, spesialrådgiver i Advansia, part of AFRY. 

Inge er jagerflyver og offiser og har nylig innehatt stillingen som generalmajor og sjef for Cyberforsvaret. Han har mer enn 30 års erfaring fra lederposisjoner i Luftforsvaret, forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret - inkludert ledelse under krise og krig. Han har omfattende erfaring med strategi-, ledelses- og organisasjonsutvikling i krise- og beredskapsorganisasjoner. Inge har ledet store materiellprosjekter og omfattende analyse- og utredningsarbeid. I Cyberforsvaret har han ledet store omstillinger for å tilpasse organisasjonen det endrede trusselbildet og den teknologiske utviklingen samt for å møte Forsvarets behov for økt digitalisering og cybersikkerhet.

Vi møter Inge den første konferansedagen. Han ser fram til å møte oss, hør han her