Jon Lykke

Statens vegvesen

Jon Lykke er leder for kvalitet og sikkerhet i Statens vegvesen.

Lykke er avdelingsdirektør med ansvar for kvalitet og sikkerhet i Statens vegvesen. Arbeidserfaringen strekker seg fra HR-feltet, med fokus på utvikling av organisasjoner og mennesker via styring av kompetanseutvikling og lederutvikling til prosjektledelse for en rekke endrings- og forbedringsprosjekter. Han har i en årrekke innehatt ulike lederstillinger i Statens vegvesen innen ansvarsområdene HR og adm., HMS, internkontroll, samfunnssikkerhet og kvalitet.

Vi møter han konferansedag 2 i sesjonen 

EN KLODE – BRUK HODET!