Kjetil Kristiansen

EY

Kjetil Kristiansen er Associate partner i EY, knyttet til kompetanseområde People Advisory Services.

Gjennom 15 år som konsulent har Kjetil opparbeidet seg bred erfaringsbakgrunn på tvers av bransjer og sektorer. Han har sin kjernekompetanse innen HR-transformasjon og organisasjonsutvikling, og hvordan god og riktig HR bidrar til vellykkede omstillingsprosesser. Han har bred erfaring i å kombinere teoretisk innsikt med praktiske løsninger for å skape gode og vedvarende endringer.

Han har gjennomført mastergradsstudier i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI, med videreutdanning innenfor arbeidsrett.

Vi møter Kjetil i sesjonen Lean, ledelse og psykologi konferansedag 1.