Kristian Notland Harnes

Minus og Nuen

Om Kristian Notland Hernes

Vi møter Kristian i parallell-sesjon dag 2 om kompakte verdikjeder. Her blir vi bedre kjent med møbelprodusenten Nuen og får høre om bakgrunn for etablering/konsept, deres filosofi, tankesett og planer for å skape verdi for alle interessenter gjennom bærekraftige rasjonelle og effektive verdikjeder med god flyt.